Algemene informatie ( ANBI )

ANBI
1. Stichting Vrienden van de Hervormde gemeente Ede waaronder de                                                        Winkel van Sinkel

2. Fiscale nummer. NL 8127.95.398.B01

3. Contactgegevens:
Correspondentieadres St. Vrienden Herv. Ede
Molenstraat 236
6712 CX Ede
0318-638514
06-51635936
secr@winkelvansinkel-ede.nl

Verkoopadres:
Winkel van Sinkel
Veenderweg 118A
6712 AE Ede
0318-655222
info@winkelvansinkel-ede.nl

4. Bestuur:
4 bestuursleden>
P. van Eden Voorzitter
H. van Manen Secretaris
C. van de Voort Penningmeester
H. van de Weerd Lid

5. Beleidsplan: Er is geen beleidsplan, wel is er een huishoudelijk reglement.

6. Het beloningsbeleid: Alles wordt gedaan door een grote groep vrijwilligers, die geen enkele beloning ontvangen.

7. Doelstelling:
– 1. De stichting heeft ten doel het instandhouden van de “Winkel van Sinkel” om daarmee gelden in te zamelen voor de Hervormde
Gemeente Ede ter bereiking van het geestelijk doel van deze Hervormde Gemeente en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband  houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. –
– 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verkrijgen van (inboedel)goederen – onder andere door middel van
inzameling – met het doel deze te verkopen en alle overige middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

8. Verslag uitgevoerde activiteiten:
Iedere woensdag en zaterdag is de winkel op vaste tijden open en verkopen wij de tweedehands goederen, die wij ophalen of gebracht worden, aan de mensen die behoefte hebben om deze zaken te kopen. Iedere week komen er veel mensen binnen met een smalle beurs die dan veel kleding en andere zaken kopen. Ook organiseren wij jaarlijks 5 rommelmarkten om de goederen een betere doorstroming te geven.

9. Financiële verantwoording.
Zie Jaarrekening, die jaarlijks wordt aangeboden aan het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Ede, tevens vindt dan ook de controle van deze rekening plaats. Inzage mogelijk op kerkelijkbureau.

Reacties zijn gesloten.